Panely

Kvalitní pokrytí celé Evropy

Mezinárodní rozhled se znalostí místních specifik

S centrálou v Curychu a dvěma dekádami zkušeností za sebou nabízíme výzkumné služby a sběr dat na 24 evropských trzích se zaměřením na Německo, Rakousko, Švýcarsko a střední, východní a jihovýchodní Evropu.

V celé této oblasti provozujeme nezávislé panely. Pro sběr dat o uživatelském chování nabízíme nástroje pro měření, sledování souborů cookies (Cookie Tracking), naše nová mobilní aplikace umožňuje službu sledování polohy (Location Tracking) a průzkumy PoS.

Naše filozofie je ukotvená ve dvou klíčových principech: místní specializaci a centralizovaném dohledu. Místní specializace znamená, že ve většině zemí, kde působíme, máme nativní komunitní manažery.

Panely

Kvalitní pokrytí celé Evropy

Páteří našich služeb jsou kvalitní panely fungující po celé Evropě. S více než 1,3 miliony aktivních členů v 24 zemích jsme díky hloubkovému profilování na základě 400 parametrů schopni oslovit prakticky každou možnou věkovou skupinu či uživatelský segment a vybrat vhodné respondenty pro váš výzkum.

Naše standardní parametry rádi doplníme i vašimi specifickými požadavky na profilaci, ať už půjde o projekty z oblasti kvantitativního výzkumu, sběr behaviorálních dat, nebo řízený rozhovor v rámci kvalitativního výzkumu. Kromě samotného sběru dat (sample only) vám díky vlastnímu skriptovacímu softwaruOpenSurvey rádi naprogramujeme i ty nejkomplexnější dotazníky.

Česká republika

Počet obyvatel: 10.6 mil.

Počet uživatelů internetu: 88 %

Velikost panelu: 60,000

Slovenská republika

Počet obyvatel: 5.4 mil.

Počet uživatelů internetu: 83 %

Velikost panelu: 28,000

Rakousko

Počet obyvatel: 8.7 mil.

Počet uživatelů internetu: 83%

Velikost panelu: 55,000

Francie

Počet obyvatel: 65.5 mil.

Počet uživatelů internetu: 88 %

Velikost panelu: 500,000

Německo

Počet obyvatel: 82.4 mil.

Počet uživatelů internetu: 88%

Velikost panelu: 100,000

Polsko

Počet obyvatel: 38 mil.

Počet uživatelů internetu: 72 %

Velikost panelu: 60,000

Protože se staráme

Panel Management Talk

Pro své online panely jsme vytvořili věrnostní bodový program, který respondentům za vyplnění každého dotazníku přiděluje variabilní počet bonusových bodů. Nasbírané body lze vyměnit za atraktivní dárkové poukazy nebo předplatné časopisů a v závislosti na konkrétní zemi je lze také převést na hotovost (a to buď platbou na bankovní účet respondenta, nebo darem na charitu).

Členství v panelech Talk Online je bezplatné, se všemi odpověďmi a osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými a nikdy je nepředáváme třetím stranám. Vysokou kvalitu panelu zajišťujeme kontrolními opatřeními, jako je ověřování uživatelských údajů prostřednictvím namátkových poštovních a telefonických kontrol, limity počtu prováděných průzkumů a pravidelné žádosti o aktualizaci profilu.

Talk se ve všech svých výzkumných projektech drží principů oborové organizace ESOMAR a je členem několika místních asociací pro výzkum trhu.

Sample Only

Pokud již máte naprogramovaný dotazník, můžeme jej rozeslat našim respondentům na našich panelech a shromáždit požadované odpovědi. Naši projektoví manažeři se postarají o správné kvóty, pravidelnou aktualizaci a finální dodání dat.

Rekrutace

Pokud chcete nastavit nový specifický panel, Talk může připravit rekrutaci pro takový panel.

Programování

Pokud nemáte vlastní čas na programování dotazníků, připravíme programování za Vás. Naše veškeré výzkumy jsou přístupné na všech zařízení včetně naší mobilní aplikace.

Profilování / Segmentace

Pokud pracujete s konkrétními segmenty uživatelů nebo segmenty specifických klientů, jsme připraveni tyto segmenty přiřadit členům našich panelů, aby je bylo možné použít pro cílenější pozvánky i pro jejich následnou analýzu.

Překlady a další služby

Můžeme Vám nad rámec služeb poskytnout překlad dotazníků ve vámi vybraných jazycích, a poté převzít programování těchto dotazníků.

V oboru jsme aktivní

Jsme členy institucí